Pravno obvestilo

Lastnik spletne strani in odgovorni za vsebino na spletni strani:

ACG CONSULTATIO d.o.o.
Matična št.: 1685252
Registrirano pri: Okrožno sodišče v Ljubljani (Srg: 2001/19027, št. vložka: 1/35651/00)
ID za DDV: SI18571727

GS CONSULTATIO d.o.o.
Matična št.: 5387418
Registrirano pri: Okrožno sodišče v Ljubljani (Srg: 95/05910, št. vložka: 1/07263/00)
ID za DDV: SI21825912

Lastniška struktura - AGC Consultatio d.o.o.Delež v %
Maja Barišić, direktorica in pooblaščena revizorka49 %
Consultatio Holding International Wirtschaftsprufung GmbH51 %
  
Lastniška struktura - GS Consultatio d.o.o.Delež v %
Consultatio Holding International Wirtschaftsprufung GmbH100 %

 

Naslov: Ulica Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 (0)1 542 37 01
Fax: +386 (0)1 544 66 13
Spletna stran: www.consultatio.si
E-mail naslov: info(at)consultatio.si 

 

Vse pravice pridržane. Kopiranje, tiskanje in shranjevanje podatkov iz teh spletnih strani je dovoljeno samo za privatno rabo. Za vsako drugo uporabo, vključno s povezavami in oblikovanjem, tudi če gre le za dele spletne strani, je potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje od CONSULTATIO. Vsebina teh spletnih strani je narejena in nadzorovana z največjo skrbnostjo. Odgovornost CONSULTATIO, v zvezi s točnostjo in vsebino povezav na druge spletne strani, kot tudi morebitno izgubo podatkov ali drugo tehnično okvaro nastalo pri ogledu in shranjevanju podatkov iz te spletne strani, je izključena.

Opomba: Storitve, ki jih zagotavlja in opravlja CONSULTATIO so v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranjaSlovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.