Evropska sredstvana podlagi izkušenj

Evropski fondi povrnejo stroške odobrenega projekta le če je denar porabljen v skladu s pravili, ki so dogovrjena v Grant Agreementu  med upravičencem - prijaviteljem projekta in  fondom Evropske komisije. Pri reviziji  finančnega dela evropskih projektov sodelujemo s slovenskim gospodarstvom in z Ministrstvi že več kot 10 let. Zato poznamo vse podrobnoti na katere morajo uporavičenci paziti ko izbirajo izvajalce, kako trošijo denar in kako vrednotijo lastno  delo. Naše znanje in izkušnje vam lahko zelo olajšalo delo pri zagotavljanju dokumentacije tekom projekta,  priprava vmesnih in končnih  poročil pa  bo lažja in hitrejša, predvsem pa manj stresna.

Pomoč ob začetku projekta

  • Pregledamo Grant Agreement
  • Spoznamo se s projektom ki je predmet financiranja
  • Pomagamo vam pri pripravi seznama potrebne  dokumentacije

Revizija finančnih poročil

Pri reviziji projekta preverimo:

  • Usklajenost dokumentacije z Grant Agreementom 
  • Pogodbe z dobavitelji
  • Račune dobaviteljev po vsebini in časovni ustreznosti
  • Ustreznost vrenotenja  lastnega dela 

Še danes se dogovorite za vaš prvi brezplačen posvet.