Računovodske storitvez natančnostjo

Na področju davčnega svetovanja in revizije je povpraševanje po številnih storitvah, ki niso vedno na voljo. CONSULTATIO kot ponudnik celovitih storitev nudi celotno paleto storitev pooblaščenega računovodje in vas razbremeni kadrovsko in časovno intenzivnih administrativnih aktivnosti. Poleg tega ponuja inteligentne storitve na kraju samem za organizacijo celotnega računovodstva.

Evidentiranje poslovnih dogodkov

Na osnovi prejete dokumentacije evidentiramo poslovne dogodke v skladu s SRS in dobro poslovno prakso.

Pomožne knjige

Za vas vodimo pomožne poslovne knjige osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti.

Človeški viri

Obračunavamo plače in druge dohodke iz zaposlitve. Za vas uredimo vse postopke v zvezi z zaposlovanjem novih sodelavcev. Prav tako uredimo odjavo sodelavcev ob prekinitvi delavnega razmerja.

Davki

Na osnovi prejete dokumentacije vam v predpisanih rokih pripravimo obračune in poročila za DDV, davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) in pripravimo plačilne naloge za plačilo obveznosti. Kadar je potrebno vam pripravimo tudi Intrastat poročilo. Opravljamo tudi vlogo davčnega zastopnika in v vašem imenu vlagamo mesečna poročila v skladu z zakonom o DDV.

Poročanje

Pripravimo vam računovodske izkaze in letna poročila za namene javne objave. Pripravimo vsa poročila za Banko Slovenije. Prav tako vam pripravimo poročila za interne namene v obliki, ki je prilagojena vašim internim predpisom.

Svetovanje

Nudimo svetovanje na vseh področjih, ki jih računovodstvo in računovodsko poročanje obsega. 


Še danes se dogovorite za vaš prvi brezplačen posvet.